ถ่ายภาพชุดไทย


...ครั้งหนึ่งในชีวิต  ย้อนอดีต ย้อนยุคสู่กาลเวลากว่า 700 ปี ดุจดั่งเหตุการณ์จริง ในบรรยากาศโรงละคร ตำนานนี้ตำนานไทย ใช่อื่นไกล ของเราทุกคน

... ถ่ายภาพชุดไทย 4 ยุคและชุดร่วมสมัยแห่งอารยธรรม รวมทั้งชุดนานาชาติ มีให้เลือกเพื่อการถ่ายทำกว่า 1000 ชุด เครื่องประดับและฉาก องค์ประกอบต่างๆ สุดเลิศหรูอลังการ สมคุณค่า ตำนานไทย ยิ่งใหญ่ คู่ค่า ควรเมือง

....ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี เราจึงมีทีมงานผู้เชื่อวชาญทั้งช่างภาพ, Stylists , Makeup-Artist และ Graphic Designer ที่พร้อมให้บริการท่านด้วยความประทับใจ..

 แพคเกจถ่ายภาพชุดไทย

เซท 1 ราคา 2,450 บาท(สำหรับ 1 ท่าน) 

ท่านจะได้รับ....
ภาพขนาด 10 x 15            1 ใบ
ภาพขนาด 8 x 12              1 ใบ
ภาพขนาด 4 x 6                6 ใบ

-เพิ่ม ผู้หญิง / เด็กหญิง ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 700 บาท

-เพิ่ม ผู้ชาย / เด็กชาย ท่านละ 700 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 500 บาท

-บริการแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับวันถ่ายทำฟรี !! 

 เซท 2 ราคา 2,950 บาท(สำหรับ 1 ท่าน)

ท่านจะได้รับ...

ภาพขนาด 10 x 15           2 ใบ
ภาพขนาด 8 x 12             2 ใบ 
ภาพขนาด 4 x 6             10 ใบ

-เพิ่ม ผู้หญิง / เด็กหญิง ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 700 บาท

-เพิ่ม ผู้ชาย / เด็กชาย ท่านละ 700 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 500 บาท

-บริการแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับวันถ่ายทำฟรี !!

เซท 3 ราคา 4,850 บาท(สำหรับ 1 ท่าน)

ท่านจะได้รับ...

ภาพขนาด 16 x 20                 1 ใบ
ภาพขนาด 8 x 12                   2 ใบ
ภาพขนาด 4 x 6                   15 ใบ
ได้รับไฟล์ภาพที่เลือกอัดขยาย**

-เพิ่ม ผู้หญิง / เด็กหญิง ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 700 บาท
-เพิ่ม ผู้ชาย / เด็กชาย ท่านละ 700 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 500 บาท
-บริการแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับวันถ่ายทำฟรี !!

เซท 4 ราคา 6,950 บาท  (สำหรับ 2-4 ท่าน ท่านละ 1 ชุด) 

ท่านจะได้รับ....

ภาพขนาด 20 x 30              1 ใบ 
ภาพขนาด 8 x 12                2 ใบ
ภาพขนาด 4 x 6                 20 ใบ
ได้รับไฟล์ภาพที่เลือกอัดขยาย**

-เพิ่ม ผู้หญิง / เด็กหญิง ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 700 บาท

-เพิ่ม ผู้ชาย / เด็กชาย ท่านละ 700 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 500 บาท

-บริการแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับวันถ่ายทำฟรี !!

 

เซท 5 ราคา 9,950 บาท (สำหรับ 2-4 ท่าน ท่านละ 2 ชุด) 

ท่านจะได้รับ....

ภาพขนาด 30 x 40             1  ใบ               
ภาพขนาด 20 x 24             1  ใบ
ภาพขนาด 10 x 15             2  ใบ
ภาพขนาด 8 x 12               4  ใบ
ภาพขนาด 4 x 6                25 ใบ
ได้รับไฟล์ที่เลือกอัดขยาย**

-เพิ่ม ผู้หญิง / เด็กหญิง ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 700 บาท
-เพิ่ม ผู้ชาย / เด็กชาย ท่านละ 700 บาท
พิเศษช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียง ท่านละ 500 บาท

-บริการแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับวันถ่ายทำฟรี !!